Fabric code: 129-15
Fabric code: 129-66
Fabric code: 131-15
Fabric code: 131-66
Fabric code: 132-15
Fabric code: 132-66
Fabric code: 125-09
Fabric code: 125-25
Fabric code: 125-32
Fabric code: 125-48
Fabric code: 125-69
Fabric code: 126-09
Fabric code: 126-25
Fabric code: 126-29
Fabric code: 126-32
Fabric code: 126-48
Fabric code: 126-69
Fabric code: 127-00
Fabric code: 127-01
Fabric code: 127-04
Fabric code: 127-14
Fabric code: 127-15
Fabric code: 127-20
Fabric code: 127-24
Fabric code: 127-35
Fabric code: 127-46
Fabric code: 127-50
Fabric code: 127-52
Fabric code: 127-57
Fabric code: 127-61
Fabric code: 127-70
Fabric code: 127-72
Fabric code: 127-74
Fabric code: 127-75
Fabric code: 127-88
Fabric code: 127-92
Fabric code: 127-99
Fabric code: 122-00
Fabric code: 122-01
Fabric code: 122-02
Fabric code: 122-03
Fabric code: 122-04
Fabric code: 122-05
Fabric code: 122-06
Fabric code: 122-07
Fabric code: 122-08
Fabric code: 122-09
Fabric code: 123-05
Fabric code: 123-65
Fabric code: 124-05
Fabric code: 124-65
Fabric code: 140-43
Fabric code: 140-44
Fabric code: 140-45
Fabric code: 140-46
Fabric code: 140-47
Fabric code: 140-48
Fabric code: 613-00
Fabric code: 613-01
Fabric code: 613-04
Fabric code: 613-13
Fabric code: 613-32
Fabric code: 613-67
Fabric code: 613-75
Fabric code: 613-81
Fabric code: 613-88
Fabric code: 140-11
Fabric code: 140-37
Fabric code: 140-38
Fabric code: 140-39
Fabric code: 140-55
Fabric code: 140-56
Fabric code: 141-53
NEW
Fabric code: 302-01
Fabric code: 303-01
Fabric code: 311-03
Fabric code: 311-06
Fabric code: 311-08
Fabric code: 311-09
Fabric code: 311-10
Fabric code: 311-11
Fabric code: 311-12
Fabric code: 311-13
Fabric code: 311-14
Fabric code: 311-15
Fabric code: 311-16
Fabric code: 111-04
Fabric code: 135-00
Fabric code: 135-02
Fabric code: 135-06
Fabric code: 135-09
Fabric code: 135-10
Fabric code: 135-17
Fabric code: 135-20
Fabric code: 135-22
Fabric code: 137-53
Fabric code: 137-54
Fabric code: 137-84
Fabric code: 137-85
Fabric code: 139-00
Fabric code: 139-15
Fabric code: 139-19
Fabric code: 139-52
Fabric code: 141-18
NEW
Fabric code: 141-19
NEW
Fabric code: 141-20
NEW
Fabric code: 141-21
NEW
Fabric code: 141-24
NEW
Fabric code: 141-25
NEW
Fabric code: 141-26
NEW
Fabric code: 141-56
NEW
Fabric code: 141-63
NEW
Fabric code: 630-17
Fabric code: 630-20
Fabric code: 100-06
Fabric code: 100-15
Fabric code: 100-23
Fabric code: 100-72
Fabric code: 100-99
Fabric code: 101-14
Fabric code: 101-31
Fabric code: 101-90
Fabric code: 102-34
Fabric code: 103-34
Fabric code: 104-87
Fabric code: 104-88
Fabric code: 104-94
Fabric code: 104-96
Fabric code: 106-16
Fabric code: 106-63
Fabric code: 106-68
Fabric code: 106-92
NEW
Fabric code: 106-95
NEW
Fabric code: 106-97
NEW
Fabric code: 106-98
NEW
Fabric code: 113-72
Fabric code: 160-11
NEW
Fabric code: 392-04
Fabric code: 392-05
Fabric code: 140-41
Fabric code: 140-42
Fabric code: 141-06
Fabric code: 141-07
Fabric code: 141-11
Fabric code: 141-12
Fabric code: 141-13
Fabric code: 141-14
Fabric code: 141-15
Fabric code: 141-16
Fabric code: 141-17
Fabric code: 142-07
Fabric code: 143-07
Fabric code: 702-00
Fabric code: 702-01
Fabric code: 702-02
Fabric code: 702-03
Fabric code: 702-04
Fabric code: 702-05
Fabric code: 702-06
Fabric code: 702-07
Fabric code: 702-08
Fabric code: 702-09
Fabric code: 702-10
Fabric code: 702-11
Fabric code: 702-27
Fabric code: 702-28
Fabric code: 702-29
Fabric code: 702-30
Fabric code: 702-31
Fabric code: 702-32
Fabric code: 702-34
Fabric code: 115-74
Fabric code: 115-75
Fabric code: 115-76
Fabric code: 115-77
Fabric code: 115-78
Fabric code: 115-79
Fabric code: 115-80
Fabric code: 115-81
Fabric code: 115-85
Fabric code: 702-12
Fabric code: 702-13
Fabric code: 702-18
Fabric code: 702-19
Fabric code: 702-20
Fabric code: 702-21
Fabric code: 702-22
Fabric code: 702-23
Fabric code: 702-24
Fabric code: 133-01
Fabric code: 133-02
Fabric code: 133-04
Fabric code: 133-09
Fabric code: 133-12
Fabric code: 133-18
Fabric code: 133-19
Fabric code: 133-21
Fabric code: 133-23
Fabric code: 133-24
Fabric code: 133-32
Fabric code: 133-35
Fabric code: 133-36
Fabric code: 133-38
Fabric code: 133-43
Fabric code: 133-55
Fabric code: 133-60
Fabric code: 133-65
Fabric code: 133-99
Fabric code: 705-00
Fabric code: 705-01
Fabric code: 705-02
Fabric code: 705-03
Fabric code: 705-04
Fabric code: 705-06
Fabric code: 705-08
Fabric code: 705-09
Fabric code: 705-11
Fabric code: 705-13
Fabric code: 705-16
Fabric code: 705-17
Fabric code: 705-23
Fabric code: 705-35
Fabric code: 705-60
Fabric code: 705-90
Fabric code: 100-73
Fabric code: 100-74
Fabric code: 100-81
Fabric code: 103-56
Fabric code: 105-90
Fabric code: 136-00
Fabric code: 136-01
Fabric code: 136-02
Fabric code: 136-04
Fabric code: 136-05
Fabric code: 136-06
Fabric code: 136-07
Fabric code: 136-08
Fabric code: 136-09
Fabric code: 136-10
Fabric code: 136-11
Fabric code: 136-12
Fabric code: 136-13
Fabric code: 136-14
Fabric code: 136-15
Fabric code: 136-16
Fabric code: 136-17
Fabric code: 136-18
Fabric code: 136-19
Fabric code: 136-33
Fabric code: 136-34
Fabric code: 136-35
Fabric code: 136-36
Fabric code: 136-37
Fabric code: 136-21
Sale
Fabric code: 136-22
Sale
Fabric code: 136-31
Sale
Fabric code: 136-32
Sale
Fabric code: 137-43
Fabric code: 137-45
Fabric code: 137-46
Fabric code: 137-47
Fabric code: 137-48
Fabric code: 137-50
Fabric code: 137-51
Fabric code: 137-64
Fabric code: 137-65
Fabric code: 137-66
Fabric code: 137-67
Fabric code: 137-68
Fabric code: 137-69
Fabric code: 137-70
Fabric code: 137-71
Fabric code: 137-72
Fabric code: 137-73
Fabric code: 140-18
Fabric code: 140-19
Fabric code: 140-20
Fabric code: 630-04
Sale
Fabric code: 630-10
Sale
Fabric code: 630-12
Sale
Fabric code: 630-13
Sale
Fabric code: 630-18
Sale
Fabric code: 630-21
Sale
Fabric code: 630-40
Sale
Fabric code: 138-10
Fabric code: 138-11
Fabric code: 138-13
Fabric code: 138-14
Fabric code: 138-15
Fabric code: 138-16
Fabric code: 138-18
Fabric code: 138-19
Fabric code: 138-21
Fabric code: 138-22
Fabric code: 138-23
Fabric code: 138-24
Fabric code: 138-25
Fabric code: 138-26
Fabric code: 140-28
Fabric code: 140-29
Fabric code: 140-30
Fabric code: 140-31
Fabric code: 140-32
Fabric code: 140-33
Fabric code: 140-34
Fabric code: 140-35
Fabric code: 140-36
Fabric code: 140-58
Fabric code: 140-85
Fabric code: 114-92
Sale
Fabric code: 119-29
Sale
Fabric code: 130-06
Sale
Fabric code: 130-07
Sale
Fabric code: 130-08
Sale
Fabric code: 130-10
Sale
Fabric code: 130-11
Sale
Fabric code: 136-25
Sale
Fabric code: 137-55
Sale
Fabric code: 137-56
Sale
Fabric code: 137-57
Sale
Fabric code: 137-58
Sale
Fabric code: 137-59
Sale
Fabric code: 138-20
Sale
Fabric code: 139-05
Sale
Fabric code: 141-09
Sale
Fabric code: 411-38
Sale
Fabric code: 411-53
Sale
Fabric code: 104-75
Fabric code: 104-76
Fabric code: 104-89
Fabric code: 104-90
Fabric code: 104-91
Fabric code: 104-92
Fabric code: 104-93
Fabric code: 101-11
Fabric code: 105-17
NEW
Fabric code: 105-51
NEW
Fabric code: 105-72
NEW
Fabric code: 151-00
Fabric code: 151-01
Fabric code: 151-02
Fabric code: 151-03
Fabric code: 151-04
Fabric code: 151-05
Fabric code: 140-21
Fabric code: 140-22
Fabric code: 140-23
Fabric code: 140-24
Fabric code: 140-25
Fabric code: 140-26
Fabric code: 140-27
Fabric code: 141-54
NEW
Fabric code: 141-55
NEW
Fabric code: 141-57
NEW
Fabric code: 141-58
NEW
Fabric code: 141-59
NEW
Fabric code: 137-74
Fabric code: 137-75
Fabric code: 137-76
Fabric code: 137-77
Fabric code: 137-78
Fabric code: 137-79
Fabric code: 137-80
Fabric code: 137-86
Fabric code: 137-87
Fabric code: 137-88
Fabric code: 137-89
Fabric code: 137-90
Fabric code: 137-91
Fabric code: 137-81
Fabric code: 137-82
Fabric code: 137-83
Fabric code: 140-00
Fabric code: 140-01
Fabric code: 140-02
Fabric code: 140-03
Fabric code: 140-04
Fabric code: 140-05
Fabric code: 140-06
Fabric code: 140-07
Fabric code: 140-08
Fabric code: 140-09
Fabric code: 140-10
Fabric code: 140-66
Fabric code: 140-67
Fabric code: 140-68
Fabric code: 140-69
Fabric code: 140-70
Fabric code: 140-71
Fabric code: 140-72
Fabric code: 140-73
Fabric code: 140-74
Fabric code: 140-75
Fabric code: 140-76
Fabric code: 140-12
Fabric code: 140-13
Fabric code: 140-14
Fabric code: 140-15
Fabric code: 140-16
Fabric code: 140-17
Fabric code: 140-60
Fabric code: 140-62
Fabric code: 140-63
Fabric code: 140-65
Fabric code: 140-49
Fabric code: 140-50
Fabric code: 140-51
Fabric code: 140-52
Fabric code: 140-53
Fabric code: 140-54
Fabric code: 140-61
Fabric code: 150-21
Fabric code: 150-22
Fabric code: 150-23
Fabric code: 150-26
Fabric code: 150-27
Fabric code: 150-28
Fabric code: 150-31
Fabric code: 150-33
Fabric code: 150-34
Fabric code: 150-35
Fabric code: 150-37
Fabric code: 150-39
NEW
Fabric code: 135-08
Fabric code: 135-15
Fabric code: 137-60
Fabric code: 137-63
Fabric code: 140-91
Fabric code: 140-99
Fabric code: 141-01
NEW
Fabric code: 150-05
Fabric code: 150-20
Fabric code: 140-80
Fabric code: 140-81
Fabric code: 140-82
Fabric code: 140-84
Fabric code: 140-86
Fabric code: 140-87
Fabric code: 140-92
Fabric code: 150-17
Fabric code: 702-35
Fabric code: 702-36
Fabric code: 702-37
Fabric code: 702-38
Fabric code: 702-39
Fabric code: 141-44
NEW
Fabric code: 141-45
NEW
Fabric code: 141-46
NEW
Fabric code: 141-47
NEW
Fabric code: 141-48
NEW
Fabric code: 141-49
NEW
Fabric code: 141-22
NEW
Fabric code: 141-23
NEW
Fabric code: 141-42
NEW
Fabric code: 141-43
NEW
Fabric code: 141-60
NEW
Fabric code: 141-61
NEW
Fabric code: 141-62
NEW
Fabric code: 141-64
NEW
Fabric code: 141-65
NEW
Fabric code: 141-33
NEW
Fabric code: 141-34
NEW
Fabric code: 141-35
NEW
Fabric code: 141-36
NEW
Fabric code: 141-37
NEW
Fabric code: 141-38
NEW
Fabric code: 141-39
NEW
Fabric code: 141-40
NEW
Fabric code: 141-41
NEW
Fabric code: 141-27
NEW
Fabric code: 141-28
NEW
Fabric code: 141-29
NEW
Fabric code: 141-50
NEW
Fabric code: 141-51
NEW
Fabric code: 141-52
NEW
Headboard 90 x 67 cm (35,5 x 26,5 inch) in collection Ashley, fabric: 137-64
Headboard 90 x 67 cm (35,5 x 26,5 inch) in collection Ashley, fabric: 137-64
  • Recommend to a friend
  • print out
  • Facebook
  • Pinterest
  • Google Plus
Size: 90 x 67 cm (35,5 x 26,5 inch)

Price

£54.00

Code: 529-137-64

Stock level: available

Despatched within: 10 working days

Quanity pcs.

This soft quilted tab top cushion with 2 handy pockets ideal for e.g. a book or a child's favourite toy can be used as a headboard.

A great decorative accessory - perfect for mixing and matching with other textiles in the room - which at the same time makes sitting up in bed more comfortable.

Fabric Facts

Dekoria Fabric code: 137-64
Fabric 137-64

Do not tumble dry Cool iron at maximum 110ºC Do not bleach Professional cleaning only WASH AT MAXIMUM 30ºC

Roman blinds Decorative fabrics

Collection: Ashley
Fabric code: 137-64
Composition: 65% polyester and 35% cotton
Width of fabric: 140cm
Colour: yellow gingham
Shrinkage: 1,5%
Features: single sided, printed, matt

from £16.00

View collection Ashley

Back to top
Contact Us

Would you like to talk to us?

Contact us by email or by phone - we're here to help!

+44 131 603 8702
info@dekoria.co.uk
info@dekoriaie

Free Swatches